Rahavoogude aruanne
 

Raamatupidamise seaduse kohaselt kuulub raamatupidamise aastaaruande põhiaruannete hulka rahavoogude aruanne, mis kajastab raamatupidamiskohustuslase aruandeperioodi rahavoogusid. See aruanne on finantsanalüütikutele üks olulisemaid infoallikaid investeerimisotsuste tegemisel. Rahavoogude aruande ülesanne on anda ülevaade sellest, kust pärinevad ettevõtte rahalised vahendid ning millele ta neid kulutab. Laekumisi ja väljamakseid kajastatakse rühmitatuna vastavalt nende eesmärgile:

  • äritegevusesest tulenevad rahavood
  • investeerimisest tulenevad rahavood
  • finantseerimistegevusest tulenevad rahavood

Loe edasi (pdf) …

 

Ettevalmistused audiitori saabumiseks

Kui raamatupidaja ootab audiitori saabumist, siis kindlasti peavad tal lauanurgal valmis olema raamatupidamise sise-eeskirjad ja raamatupidamise aastaaruanne, mis koosneb bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest, omakapitali muutuste aruandest ja lisadest. Riiulist peaksid käepärast võtta olema ettevõtte majandustegevusega seotud lepingud ning teised algdokumendid.

Loe edasi (pdf) …